NAKNADNA DELA V GASILSKEM DOMU

Po vselitvi v nov gasilski dom je seveda ostalo še ogromno želja. Seveda so za to potrebne finance, ki pa jih ji nikoli preveč, zato smo urejali, opremljali in nadgrajevali dom po naših zmožnostih.

Tukaj bomo našteli le nekaj bistvenih:

 

  • Najprej smo seveda urediti okolico, zasadili drevesa in grmičevje in okrog objekta položili pralne plošče.

P1060233 P1060172

P1090131 P1090128

  • Uredili moštveni del prostora za 40 gasilcev in komandno sobo z vso opremo.

P1020555 P1020554

  • Obnovili staro sireno, ki se uporablja v protokolarne namene in jo namestili zraven nove.

P1020715

  • Za domom smo dobili del zemljišča, katerega smo preuredili v zelenico, ki je sedaj namenjen za gasilske vaje in ostale dejavnosti.

P1070984

  • Ker v objektu obstajajo dvojne sanitarije in ker so v sklopu gradnje uredili le notranje, smo sami uredili še zunanje.
  • Za namene veselic in drugih dogodkov smo v letu 2014 naredili zunanji šank z vsemi potrebnimi priključki (odtoki, vodovod in elektrika)
  • Nakup računalniške opreme v komandni sobi in projektorja v sejni sobi. Internet z brezplačnim WiFi je tudi prisoten.
  • Nakup traktorske kosilnice je bil tudi potreben zaradi velikih travnatih površin.
  • V prostoru pod stopnicami uredili veliko kuhinjo, jo opremili in je dostopna od zunaj in od znotraj.