Prostovoljno gasilsko društvo Apače . . . . . . ZA VAS IN VAŠO VARNOST! . . . . . .

0

Pokalno tekmovanje OGP Apače

Kot je že nekaj let v občini tradicija, smo se tudi mi z našo ekipo udeležili tekmovanja za prehodni pokal OGP Apače. Nedeljsko jutro nas je resnično presenetilo z ugodnimi temperaturami in obilo sonca,...

0

Vaja OGP Apače 2019

V mesecu požarne varnosti, se je 18. oktobra izvedla taktična vaja OGP Apače s pričetkom ob 17.00 uri na mikrolokaciji kmetije in oljarne ŠTUHEC v Črncih. Sodelovala so vsa domača društva (Podgorje, Žiberci, Žepovci,...

0

VABILO

Vabimo vas na ogled taktične vaje gasilskih enot z delovnim nazivom »POŽAR«. Vaja se izvaja na podlagi programa dela občinskega gasilskega poveljstva Apače za leto 2019 in v sklopu aktivnosti v mesecu požarne varnosti....

0

Izlet 2 0 1 9

Pa nam je le uspelo, da smo zbrali naše zveste člane, našega gasilskega društva in se odpravili na zaslužen izlet, vsi, ki so kakorkoli bili dejavni in aktivni na lanski in letošnji veselici. Čeprav...

0

Pomembnejše dejavnosti v septembru

Mesec september se počasi bliža in tako se počasi zaključujejo dejavnosti na tekmovalnem in društvenem področju v tem mesecu. Dve naši ekipi sta sodelovali na regijskem tekmovanju, članska A ekipa je 22.09. tekmovala v...

0

Aktivnosti ob mesecu požarne varnosti 2019

Nosilna tematika letošnjega meseca varstva pred požari je namenjena Požarni varnosti v večstanovanjskih objektih. Tudi letos smo se za to tematiko odločili skupaj z Upravo RS za zaščito in reševanje ter Slovenskim združenjem za...

0

Prehitro na intervencijo :)

Zagnanost pri delu ni brez nevarnosti. Madžarske gasilce je med prikazom intervencije nekoliko zaneslo. Lokalna policija madžarskega mesta Vác je pripravila prikaz reševanja, da bi starejšim občanom in dijakom nazorno prikazala nevarnosti vožnje pod...

0

Srebrni znak Občine Apače našemu članu

12.9.2019 je v prostorih Kulturnega doma v Apačah potekala slavnostna seja 13.OBČINSKEGA PRAZNIKA OBČINE APAČE s podelitvijo priznanj, pri čemer je naš član Stanko Bratuša prejel srebrni grb Občine Apače, za kar mu iskreno...