Prostovoljno gasilsko društvo Apače . . . . . . ZA VAS IN VAŠO VARNOST! . . . . . .

0

Prva posredovalka v našem društvu

No pa jo tudi mi imamo, našo prvo posredovalko, ki je v četrtek 28.11.2019 opravila tečaj za prvega posredovalca. Kaj je sploh naloga prvega posredovalca: Glavna naloga prvega posredovalca je, da po klicu na...

0

Pokalno tekmovanje OGP Apače

Kot je že nekaj let v občini tradicija, smo se tudi mi z našo ekipo udeležili tekmovanja za prehodni pokal OGP Apače. Nedeljsko jutro nas je resnično presenetilo z ugodnimi temperaturami in obilo sonca,...

0

Vaja OGP Apače 2019

V mesecu požarne varnosti, se je 18. oktobra izvedla taktična vaja OGP Apače s pričetkom ob 17.00 uri na mikrolokaciji kmetije in oljarne ŠTUHEC v Črncih. Sodelovala so vsa domača društva (Podgorje, Žiberci, Žepovci,...

0

VABILO

Vabimo vas na ogled taktične vaje gasilskih enot z delovnim nazivom »POŽAR«. Vaja se izvaja na podlagi programa dela občinskega gasilskega poveljstva Apače za leto 2019 in v sklopu aktivnosti v mesecu požarne varnosti....

0

Izlet 2 0 1 9

Pa nam je le uspelo, da smo zbrali naše zveste člane, našega gasilskega društva in se odpravili na zaslužen izlet, vsi, ki so kakorkoli bili dejavni in aktivni na lanski in letošnji veselici. Čeprav...

0

Pomembnejše dejavnosti v septembru

Mesec september se počasi bliža in tako se počasi zaključujejo dejavnosti na tekmovalnem in društvenem področju v tem mesecu. Dve naši ekipi sta sodelovali na regijskem tekmovanju, članska A ekipa je 22.09. tekmovala v...

0

Aktivnosti ob mesecu požarne varnosti 2019

Nosilna tematika letošnjega meseca varstva pred požari je namenjena Požarni varnosti v večstanovanjskih objektih. Tudi letos smo se za to tematiko odločili skupaj z Upravo RS za zaščito in reševanje ter Slovenskim združenjem za...