USPOSOBLJENOST

Usposobljenost članov

Naš požarnovarnostni okoliš zajema vasi Apače, Segovci in Črnci. Kot občinski center pa delujemo na celotnem območju občine Apače.


Operativec prostovoljni gasilec je
:

  • član gasilskega društva
  • oseba stara od 18 do 63 let pri moških, oziroma 18 do 55 let pri ženskah
  • ima opravljen tečaj za izprašanega gasilca
  • je strokovno usposobljen za gašenje in reševanje
  • ima opravljen zdravniški pregled
  • je psihofizično sposoben opravljati naloge
  • opremljen s predpisano osebno opremo
  • usposobljen iz varnosti in zdravja pri delu glede uporabe orodij, opreme in vozil
  • ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje
Članstvo PGD Apače starostne kategorije število članov
vsi člani vse  136
prostovoljni gasilec   43
prostovoljni gasilec – operativec moški od 18 do 63 let

ženske od 18 do 55 let

34
prostovoljni gasilec – rezerva   0
pripravniki od 16 let dalje 9
veterani (-ke) moški nad 63 let

ženske nad 55 let

39
mladinci (-ke) od 12 do 16 let 11
pionirji (-ke) od 6 do 12 let 13
podporni člani   2
ostali člani   0
     
članstvo moškega spola vse 85
članstvo ženskega spola vse 51

posodobljeno 29.03.2019


Število operativnih gasilcev po funkciji, specialnosti, činu in drugem tehničnem znanju

Gasilska enota III. kategorije – minimalno 32 operativnih gasilcev.

 

Število gasilcev po specialnosti (opravljeni tečaji)

Specialnost (po GZS) PGD Apače
Nevarne snovi 4
Vodja enote 13
Vodja enot 5
Vodja skupine 32
Vodenje večjih intervencij 3
Sodnik 6 (2 sta aktivna)
Bolničar 6
 Tehnični reševalec  8

Drugi tečaji

Tečaj PGD Apače
tečaj za predavatelja 1
tečaj za gašenje notranjih požarov modul A 9
tečaj za gašenje notranjih požarov modul B 2
tečaj za člane višjih poveljstev 3
tečaj za inštruktorja 2
tečaj za uporabnika radijskih postaj 7
tečaj za mentorja mladine 5
tečaj za uporabnika dihalnega aparata 15
tečaj za strojnika 9
tečaj za uporabnika motornih žag
10
 tečaj za informatika 1

Število gasilcev po činu

Čini (po GZS) PGD Apače
pionir 13
mladinec 11
pripravnik 9
gasilec 42
višji gasilec 3
nižji gasilski častnik 14
gasilski častnik
5
višji gasilski častnik 3

Posodobljeno: 29.03.2019