USPOSOBLJENOST

Usposobljenost članov

 

Naš požarnovarnostni okoliš zajema vasi Apače, Segovci in Črnci. Kot občinski center pa delujemo na celotnem območju občine Apače.


Operativec prostovoljni gasilec je
:

  • član gasilskega društva
  • oseba stara od 18 do 63 let pri moških, oziroma 18 do 55 let pri ženskah
  • ima opravljen tečaj za izprašanega gasilca
  • je strokovno usposobljen za gašenje in reševanje
  • ima opravljen zdravniški pregled
  • je psihofizično sposoben opravljati naloge
  • opremljen s predpisano osebno opremo
  • usposobljen iz varnosti in zdravja pri delu glede uporabe orodij, opreme in vozil
  • ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje

 

 

Članstvo PGD Apače starostne kategorije število članov
vsi člani vse  155
prostovoljni gasilec   32
prostovoljni gasilec – operativec moški od 18 do 63 let

ženske od 18 do 55 let

40
prostovoljni gasilec – rezerva   0
pripravniki od 16 let dalje 14
veterani (-ke) moški nad 63 let

ženske nad 55 let

37
mladinci (-ke) od 12 do 16 let 7
pionirji (-ke) od 6 do 12 let 18
podporni člani   0
ostali člani   2
     
članstvo moškega spola vse 100
članstvo ženskega spola vse 55

posodobljeno 22.10.2017


Število operativnih gasilcev po funkciji, specialnosti, činu in drugem tehničnem znanju

 

Gasilska enota III. kategorije – minimalno 32 operativnih gasilcev.

 

Število gasilcev po specialnosti (opravljeni tečaji)

 

Specialnost (po GZS) PGD Apače
Nevarne snovi 4
Vodja enote 13
Vodja enot 5
Vodja skupine 32
Vodenje večjih intervencij 2
Sodnik 7 (2. aktivni)
Bolničar 5
 Tehnični reševalec  7

Drugi tečaji

 

Tečaj PGD Apače
tečaj za predavatelja 1
tečaj za gašenje notranjih požarov modul A 7
tečaj za gašenje notranjih požarov modul B 2
tečaj za člane višjih poveljstev 3
tečaj za inštruktorja 1
tečaj za uporabnika radijskih postaj 7
tečaj za mentorja mladine 3
tečaj za uporabnika dihalnega aparata 15
tečaj za strojnika 9
tečaj za uporabnika motornih žag
 tečaj za informatika 1

Število gasilcev po činu

Čini (po GZS) PGD Apače
pionir 18
mladinec 7
pripravnik 14
gasilec 45
višji gasilec 2
nižji gasilski častnik 13
gasilski častnik
5
višji gasilski častnik 3

Posodobljeno: 22.10.2017