DISCIPLINSKA KOMISIJA

Disciplinska komisija 2013/2018

 

Disciplinsko komisijo sestavljajo predsednik, dva člana in dva namestnika, ki jih izvoli občni zbor za dobo petih let. Disciplinska komisija odloča o izključitvah, disciplinskih prekrških in drugih sporih ter izreka ukrepe.

 

  • Franc Senekovič

  • Lea Prajndl
    Slavko Novina
  • Janez Novak
    Bojan Lampe