NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor 2013/2018

 

Nadzorni odbor PGD Apače spremlja in nadzira finančno in materialno poslovanje PGD in izvajanje sklepov občnega zbora. Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana, ki jih izvoli občni zbor.

 

  • Franc Greifoner

  • Ivan Vučko
    Blaž Edšid