UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor 2013/2018

 

Upravni odbor PGD Apače je operativno-izvršilni in strokovno-tehnični organ občnega zbora, ki opravlja organizacijska, strokovna, tehnična in administrativna dela ter vodi PGD med dvema zasedanjema občnega zbora po programu in sklepih, sprejetih na občnem zboru. UO sestavljajo predsednik, poveljnik in 13 članov.

 

 • Dušan Rakar
  Zdravko Božič

 • Zlatko Kregulj
  Gorazd Ozmec
  Peter Horvat
 • Janez Bračič
  Jaka Grilanc
  Herman Kovač
 • Ivan Černčec
  Zdravko Kregulj
  Rozalija Vučko
 • Jože Zemljič
  Leopold Ščap
  Hinko Peterka